2020-11-06 22:31:45

4. Š na terenskoj nastavi

Naši maturanti i budući šumarski tehničari posjetili su Šumariju Virovitica u sklopu predmeta Organizacija proizvodnje.  Učenike su dočekali  i bivši učenici naše škole koji rade kao sjekači i poslovođe u Hrvatskim šumama. Naravno, učenici nisu bili besposleni, već su mjerili norme učinka rada na sječi pri izradi i privlačenju drvnih sortimenata.


Tehnička škola Virovitica