preskoči na sadržaj

Tehnička škola Virovitica

Login
Tražilica
Rad sa strankama

RAD SA STRANKAMA

Zbog epidemiološke situacije stranke se mogu obratiti na telefon 033/725-777, mobitel  099 2326 102, odnosno e-mail: ured@ss-tehnicka-vt.skole.hr  . Ako je dolazak u školu nužan, potrebno ga je najaviti te se pri dolasku pridržavati epidemioloških mjera (dezinfekcija ruku, nošenje maske) te se na glavnom ulazu škole javiti dežurnoj osobi. 

    
        

 
Raspored zvonjenja


Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 4. 2011.

Ukupno: 409176
Ovaj mjesec: 2611
Ovaj tjedan: 196
Danas: 122
Natječaj od 29. 9. 2021.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

KLASA: 100-01/21-01/3

URBROJ: 2189-36-01/1-21-1

Virovitica, 28.9.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

 

 1. Nastavnik/ca matematike (profesor/profesorica matematike, magistar/magistra edukacije matematike) - 1 izvršiteljnepuna norma/neodređeno vrijeme - 9 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja obrade drva (diplomirani/diplomirana inženjer/inženjerka drvne tehnologije, magistar/magistra drvne tehnologije ) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 15 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://bit.ly/3kQbLJZ

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

DATUM OBJAVE: 29. 9. 2021.

TRAJE DO: 7. 10. 2021.

Natječaj od 11. 5. 2021.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/21-01/2

URBROJ: 2189-36-01/1-21-1

Virovitica, 11. 5. 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Administrativnog radnika/cu (SSS - ekonomist, upravni referent) - 1 izvršitelj, puna norma/određeno vrijeme – radi zamjene za bolovanje

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona)
 • životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, završnu svjedodžbu, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Virovitica.

Sve obavijesti vezane o vremenu, sadržaju i mjestu intervjua objavit će se na mrežnoj stranici Škole  http://ss-tehnicka-vt.skole.hr/

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

DATUM OBJAVE  11. 5. 2021.

TRAJE DO 19. 5. 2021.

 

 

Natječaj od 13. 4. 2021.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/21-01/1

URBROJ: 2189-36-01/1-21-1

Virovitica, 12.4.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc .med. teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj, puna norma/određeno vrijeme radi zamjene za bolovanje

 

uvjet ( bacc. med. teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt broj telefona)
 • životopis te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o položenom stručnom ispitu prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
  Dokumentacija se dostavlja u preslici.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem mogućeg testiranja i obvezatnog razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Virovitica.

Sve obavijesti vezane uz natječaj o vremenu objavit će se na mrežnoj stranici Škole  http://ss-tehnicka-vt.skole.hr/

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE  13. 4. 2021.

TRAJE DO 21. 4. 2021.

Natječaj od 25. 2. 2021.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

33 000 Virovitica,Zbora narodne garde 29

Tel. 033/725 777, faks: 033/725 274

 

KLASA: 372-01/21-01/1

URBROJ: 2189-36-02/1-21-1

Virovitica, 18. 2. 2021. godine

 

            Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA:406-01/20-02/07, URBROJ:2189/1-07/8-20-1 od 10. prosinca 2020. godine), Tehnička škola Virovitica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam termina sportske dvorane

Tehničke škole Virovitica

 

 1. Predmet natječaja je najam školskog prostora – Školske sportske dvorane (velike dvorane)

 

 1. Dvorana se iznajmljuje za športske aktivnosti i druge programe u prostoru mogu izdvojiti ili provoditi, klasične učionice iznajmljuju se za nastavu stranih jezika i ostalu teoretsku nastavu.

 

 1. Prostori pod 1. daju se u zakup od 15.ožujka 2021. do 31. prosinca 2021. godine

 

 1. Dvorana se iznajmljuje u sljedećim terminima, i to;

 

-     radnim danima u terminima od;

 • 18,45 do 20,15 sata
 • 20,15 do 21,45 sata

-     subotom i nedjelja – samo utakmice prema rasporedu lige natjecanja

 

 1. Početna minimalna cijena za najamninu jednog sata (60 minuta);
  • za trening klubove  – 80,00 kn/sat
  • utakmice prijateljske/službene – 100,00 kn/sat

             Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

 

 1. Ponuda mora sadržavati:
 1. naziv, punu adresu, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja
 2. vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru
 3.  željeni termin i trajanje termina
 4. ponudu cijene za najam (ponuda s najvećim iznosom imati će prednost u odabiru,  ako su ispunjeni svi natječajni uvjeti)

 

 1. Pri odabiru ponuda prvenstveno pravo će se dati organiziranim i registriranim športskim klubovima koje predloži ili Športska zajednica Grada Virovitice, ako su ispunjeni svi natječajni uvjeti.

 

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

 

 1. O odabiru ponuda ponuditelj će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja natječaja.

 

 1. Ponude se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola Virovitica, 33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29, s naznakom „Natječaj za dvoranu“.

Napomena: započinje najama poslovnog prostora biti će u skladu s epidemiološkom

                   situacijom.

 Najmoprimac je obvezatan poslovni prostor koristiti prema Uputama HZJZ-a,     

 županijskog Stožera CZ-e, Tehničke škole Virovitica.

 

                                                                      Ravnatelj:

                                                                     Ivan Kućan, prof.

    

OBJAVA NATJEČAJA:  25. 2. 2021. -  5. 3. 2021.

Natječaj od 11. 11. 2020.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/20-01/4

URBROJ: 2189-36-01/1-20-1

Virovitica, 11.11.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Administrativnog radnika/cu (SSS - ekonomist, administrativni referent) - 1 izvršitelj, puna norma/određeno vrijeme – radi zamjene za bolovanje

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona)
 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, završnu svjedodžbu, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
 • obvezatno testiranje

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Virovitica.

Sve obavijesti vezane o vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i intervju objavit će se na mrežnoj stranici Škole  http://ss-tehnicka-vt.skole.hr/

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://bit.ly/2JYv3Np

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

DATUM OBJAVE  11. 11. 2020.

TRAJE DO 19. 11. 2020.

Natječaj od 22. 10. 2020.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/20-01/3

URBROJ: 2189-36-01/1-20-1

Virovitica, 21.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 1. Stručnog suradnika/ce pedagoga (prof. pedagogije, mag. pedagogije) - 1 izvršitelj, puna norma/određeno vrijeme – prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene, te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://bit.ly/2RIzqfP

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

DATUM OBJAVE  22. 10. 2020.

TRAJE DO 30. 10. 2020.

 

Natječaj od 17. 9. 2020.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/20-01/2

URBROJ: 2189-36-01/1-20-1

Virovitica, 17. 9. 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca matematike (profesor/profesorica matematike, magistar/magistra edukacije matematike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca sociologije (profesor/profesorica sociologije, magistar/magistra edukacije sociologije, dipl. sociolog) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 1 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca građanskog odgoja (profesor/profesorica sociologije, magistar/magistra edukacije sociologije, dipl. sociolog) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja strojarstva (diplomirani/diplomirana inženjer/inženjerka strojarstva, magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva ) - 1 izvršitelj, puna norma/neodređeno vrijeme

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 2 izvršitelja, puna norma/određeno vrijeme radi zamjene za bolovanje

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja elektrotehnike (diplomirani/diplomirana inženjer/inženjerka elektrotehnike, magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 15 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE  17. 9. 2020.

TRAJE DO 25. 9. 2020.

 

Natječaj od 24. 1. 2020.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/20-01/1

URBROJ: 2189-36-01/1-20-3

Virovitica, 24.1.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18., 89/19), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://bit.ly/2RIzqfP

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

DATUM OBJAVE 24.1.2020.

TRAJE DO 1.2.2020.

Natječaj od 11. 10. 2019.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/19-01/5

URBROJ: 2189-36-01/1-19-1

Virovitica, 11.10.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca matematike (profesor/profesorica matematike, magistar/magistra edukacije matematike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika (profesor/profesorica hrvatskog jezika, magistar/magistra edukacije hrvatskog jezika) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 9 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca biologije (profesor/profesorica biologije, magistar/magistra edukacije biologije, dipl. ing. biologije) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 10 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do povratka djelatnice s bolovanja

 

 1. Nastavnik/ca sociologije (profesor/profesorica sociologije, magistar/magistra edukacije sociologije, dipl. sociolog) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 1 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja strojarstva (diplomirani/diplomirana inženjer/inženjerka strojarstva, magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva ) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme 9 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelja, puna norma, na neodređeno vrijeme

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE 11. 10. 2019.

TRAJE DO 19. 10. 2019.

 

Natječaj od 12. 9. 2019.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/19-01/4

URBROJ: 2189-36-01/1-19-1

Virovitica, 12.9.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

 1. Nastavnik/ca POVIJESTI (profesor/profesorica POVIJESTI, magistar/magistra edukacije POVIJESTI) - 1 izvršitelj, puna norma – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE: 12.9.2019.

TRAJE DO: 20.9.2019.

 

Natječaj od 5. 3. 2019.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/19-01/2

URBROJ: 2189-36-01/1-19-2

Virovitica, 4.3.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

 1. Stručni suradnik knjižničar (VSS, diplomirani bibliotekar, magistar/magistra bibliotekarstva, magistar/magistra kulturologije smjer knjižničarstvo) – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme/zamjena za bolovanje

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE 5.3.2019.

TRAJE DO 13.3.2019.

 

Natječaj od 8.2.2019.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/19-01/1

URBROJ: 2189-36-01/1-19-1

Virovitica, 8.2.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme/zamjena za bolovanje

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE 8.2.2019.

TRAJE DO 16.2.2019.

 

Natječaj od 10.12.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

33 000 Virovitica,Zbora narodne garde 29

Tel. 033/725 777, faks: 033/725 274

 

KLASA: 372-01/18-01/31

URBROJ: 2189-36-02/1-18-1

Virovitica, 6.12.2018. godine

 

 

            Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), te članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA:40-01/16-02/19, URBROJ:2189/1-03/7-17-23 od 28. ožujka 2017. godine), Tehnička škola Virovitica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam termina športske dvorane i prostorija

Tehničke škole Virovitica

 

 1. Predmet natječaja je najam školskog prostora – Školske sportske dvorane (velike dvorane i male dvorane) i klasičnih učionica
 2. Dvorana se iznajmljuje za športske aktivnosti i druge programe u prostoru mogu izdvojiti ili provoditi, klasične učionice iznajmljuju se za nastavu stranih jezika i ostalu teoretsku nastavu.
 3. Prostori pod 1. daju se u zakup od 2. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
 4. Dvorana se iznajmljuje u sljedećim terminima, i to;

       Velika dvorana,

-     radnim danima od 18,30 do 23,30 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 8,00 do 22,00 sati.

             Mala dvorana 

-     radnim danima od 18,00 do 22,00 sata,

-     subotom od 13,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 8,00 do 22,00 sati.

      Termin je u trajanju od jednog do jednog i pol sata.

      Klasične učionice, specijalizirani kabineti iznajmljuju u vremenu kada u njima nema redovne nastave.

 1. Cijena za najamninu jednog sata (60 minuta);

       Velika dvorana;

 • za trening klubove  – 80,00 kn/sat
 • utakmice prijateljske/službene – 100,00 kn/sat
 • za organizatora javnog okupljanja - 500,00 kn/sat
 • za organizatora koncerta ili komercijalne priredbe 7.000,00 kn s pravom promjene cijene

Mala dvorane

-   40 kn/sat

             Klasične učionice

 • za provođenje teoretske nastave 20 kn/sat

             Specijalizirani kabineti

 • za provođenje nastave 40 kn/sat
 • CNC kabinet i praktikum 200 kn/sat
 1. Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
 2. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, punu adresu, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja

b) vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c) željeni termin i trajanje termina

 1. Pri odabiru ponuda prvenstveno pravo će se dati organiziranim i registriranim športskim klubovima koje predloži ili Športska zajednica Grada Virovitice.
 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 3. O odabiru ponuda ponuditelj će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja natječaja.
 4. Ponude se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola Virovitica, 33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29, s naznakom „Natječaj za dvoranu“.

 

 

 

                                                                          Ravnatelj:

                                                                          Ivan Kućan, prof.

 

Natječaj traje do 18.12.2018. godine.

Natječaj od 7.12.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/18-01/3

URBROJ: 2189-36-01/1-18-1

Virovitica, 6.12.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto:

 

 1. Nastavnik/ca predmeta Praktična nastave u području šumarstva (dipl. ing. šumarstva  ili prvostupnik/prvostupnica šumarstva) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 24 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

uvjet (položen ispit za rukovanje motornom pilom na siguran način)

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE  7.12.2018.

TRAJE DO 17.12.2018.

 

Natječaj od 7.12.2018.
Natječaj od 16.10.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/18-01/2

URBROJ: 2189-36-01/1-18-1

Virovitica, 16.10.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 3 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do 31.8.2019. godine

 

 1. Nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do 31.8.2019. godine

 

 1. Nastavnik/ca sociologije - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 1 sat nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca politike i gospodarstva - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do 31.8.2019. godine

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja strojarstva (dipl.ing. strojarstva) - 1 izvršitelj, puna norma/neodređeno vrijeme

 

 1. Nastavnik/ca Tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 10 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 2 izvršitelja, puna norma, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE 16.10.2018.

TRAJE DO 24.10.2018.

 

Natječaj od 9.4.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/1-18/1

URBROJ: 2189-36-01/1-18-1

Virovitica, 9.4.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca Matematike - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 8 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do 31.8.2018. godine
 2. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja strojarstva (dipl.ing. strojarstva) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 7 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do 31.8.2018. godine
 3. Nastavnik/ca strukovnih nastavnog predmeta Bakteriologija, virologija i parazitologija – 1 izvršitelj, nepuna norma - 5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, neodređeno vrijeme

uvjet – doktor/doktorica medicine

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7,17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE –  9.4.2018.

TRAJE DO – 17.4.2018.

 

Natječaj od 28.9.2017.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/1-17/6

URBROJ: 2189-36-01/1-17-1

Virovitica, 27.9.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o radu Tehničke škole Virovitica, Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za sljedeće radno mjesto:

 

SPREMAČ/SPREMAČICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica – zamjena za bolovanje

 

Uvjet: završena najmanje osnovna škola

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti i:

1. presliku svjedodžbe o završenom školovanju

2. presliku rodnog lista

3. elektronski zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

5. kratki životopis

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

Objava natječaja 28.9.2017., a traje do 6.10.2017. godine

Natječaj od 4.5.2017.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/1-17/5

URBROJ: 2189-36-01/1-17-1

Virovitica, 3.5.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca Tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 12 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena – najduže do 31.8.2017. god.
 2. Nastavnik/ca Matematike - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 12 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7,17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE – 4.5.2017.

TRAJE DO – 12.5.2017.

 

Natječaj od 13.3.2017.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/1-17/2

URBROJ: 2189-36-01/1-17-1

Virovitica, 9.3.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

Nastavnik/ca POVIJESTI - 1 izvršitelj, puna norma – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7,17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

 

Datum objave: 13.3.2017.

Natječaj traje do:  21.3.2017.

 

 

 

Natječaj od 7.3.2017.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/1-17/1

URBROJ: 2189-36-01/1-17-1

Virovitica, 3.3.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14.,7/17.), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja strojarstva - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, najduže do 31.8.2017.

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7,17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

 

Datum objave: 7.3.2017.

Natječaj traje do:  15.3.2017.

 

 

 

Javni natječaj

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

33 000 Virovitica,Zbora narodne garde 29

Tel. 033/725 777, faks: 033/725 274

 

KLASA: 372-01/16-01/40

URBROJ: 2189-36-02/1-16-1

Virovitica, 30.11 2016. godine

 

 

            Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), te članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br. 7/10., 2/12. i 7A/12.), Tehnička škola Virovitica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam termina športske dvorane i prostorija

Tehničke škole Virovitica

 

Predmet natječaja je najam školskog prostora – Školske sportske dvorane (velike dvorane i male dvorane) i klasičnih učionica
Dvorana se iznajmljuje za športske aktivnosti i druge programe u prostoru mogu izdvojiti ili provoditi, klasične učionice iznajmljuju se za nastavu stranih jezika i ostalu teoretsku nastavu.
Prostori pod 1. daju se u zakup od 3. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine
Dvorana se iznajmljuje u sljedećim terminima, i to;

       Velika dvorana,

-     radnim danima od 18,30 do 23,30 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 8,00 do 22,00 sati.

             Mala dvorana 

-     radnim danima od 18,00 do 22,00 sata,

-     subotom od 13,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 8,00 do 22,00 sati.

      Termin je u trajanju od jednog do jednog i pol sata.

      Klasične učionice, specijalizirani kabineti iznajmljuju u vremenu kada u njima nema redovne nastave.

Cijena za najamninu jednog sata (60 minuta);

       Velika dvorana;

za trening klubove, utakmica – 80,00 kn/sat
za organizatora javnog okupljanja - 200,00 kn/sat
za organizatora koncerta ili komercijalne priredbe 7.000,00 kn s pravom promjene cijene

Mala dvorane

-   40 kn/sat

             Klasične učionice

za provođenje teoretske nastave 20 kn/sat

             Specijalizirani kabineti

za provođenje nastave 40 kn/sat
CNC kabinet i praktikum 200 kn/sat
Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, punu adresu, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja

b) vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c) željeni termin i trajanje termina

Pri odabiru ponuda prvenstveno pravo će se dati organiziranim i registriranim športskim klubovima koje predloži ili Športska zajednica Grada Virovitice.
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.
O odabiru ponuda ponuditelj će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja natječaja.
Ponude se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola Virovitica, 33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29, s naznakom „Natječaj za dvoranu“.

 

                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                 Ivan Kućan, prof.

Datum objave: 1.12. 2016.

Natječaj traje do:  16.12. 2016.

 

                                     

Izvještaj

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/16-01/8

URBROJ:2189-36-02/1-16-4

Virovitica, 8.11.2016. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisala je NATJEČAJE za radna mjesta, te podnosi slijedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

 

Natječaj od 17.10. 2016. godine

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 2 izvršitelja, puna norma, na neodređeno vrijeme

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Prijavljeni su slijedeći kandidati:

MARIJA RADOŠEVIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Virovitica)
MARKO VLAJNIĆ – stručni prvostupnik sestrinstva (Slatina)
IVANA METER – stručna prvostupnica sestrinstva (Špišić Bukovica)
DARIA FARKAŠ FILIPOVIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Virovitica)
ROMANA JAKŠIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Zagreb)
IRA KRESOVLJAK  - stručna prvostupnica sestrinstva (Kutina)
MIRNA PRŽIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Orahovica)

Odlukom Školskog odbora od 8.11.2016. godine, izabrani su:

Marija Radošević
Marko Vlajnić

    

Nastavnik/ca strukovnih predmeta šumarstva (dipl. ing. šumarstva) – 1 izvršitelj , nepuna norma - 16 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

LUKA MLINARIĆ – dipl.ing. šumarstva (Virovitica)
GORAN KUNIĆ – mag. ing. šumarstva (Virovitica)
JOSIP LAH – mag. ing. šumarstva (Slatina)
ANTONIO FOGL – mag. ing. šumarstva (Sirač)

 

Odlukom Školskog odbora od 8.11.2016. godine, izabran je:

Luka Mlinarić

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (doktor medicine) – 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

- NEMA PRIJAVLJENIH

 

Nastavnik/ca Geografije - 1 izvršitelj,  nepuna norma, određeno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

IVANA MIHALINEC BIŠKUP – profesor geografije (Bjelovar)
TENA BAJSIĆ – magistra geografije (Ludbreg)
OLIVER OREŠIĆ – magistar geografije (Kalinovac)

 

Odlukom Školskog odbora od 8.11.2016. godine, izabrana je:

    1. Ivana Mihalinec Biškup

 

 

Natječaj od 17.10. 2016. godine

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 4 izvršitelja, puna norma, na određeno vrijeme najduže do 31.8.2017. godine

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj , puna norma, određeno vrijeme, zamjena za bolovanje

uvjet (bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Prijavljeni su slijedeći kandidati:

IVANA METER – stručna prvostupnica sestrinstva (Špišić Bukovica)
DARIA FARKAŠ FILIPOVIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Virovitica)
ROMANA JAKŠIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Zagreb)
IRA KRESOVLJAK  - stručna prvostupnica sestrinstva (Kutina)
MIRNA PRŽIĆ – stručna prvostupnica sestrinstva (Orahovica)

Odlukom Školskog odbora od 8.11.2016. godine, izabrane su, te ispunjavaju tražene uvijete;

Ivana Meter
Mirna Pržić

 

 

Natječaj od 27.10.2016.

KLASA: 100-01/16-01/8

URBROJ: 2189-36-01/1-16-3

Virovitica, 27.10.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta:

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 4 izvršitelja, puna norma, na određeno vrijeme najduže do 31.8.2017. godine

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj , puna norma, određeno vrijeme, zamjena za bolovanje

uvjet (bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka .

 

Datum objave: 27.10. 2016.

Natječaj traje do:  4.11. 2016.

 

Poništenje dijela raspisanog natječaja objavljenog 17.10. 2016.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/16-01/8

URBROJ: 2189-36-01/1-16-2

Virovitica, 26.10.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), te članka 88. Statuta Tehničke škole Virovitica, ravnatelj donosi:

 

                     O D L U K U

                                     o poništenju dijela raspisanog natječaja

                                      objavljenog 17.10. 2016. godine za:

 

1.         Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh., dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj, nepuna norma - 23 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme.

 

                                                                                                                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                   Ivan Kućan, prof.

 

Natječaj od 17.10.2016.

 

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/16-01/8

URBROJ: 2189-36-01/1-16-1

Virovitica, 10.10.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 2 izvršitelja, puna norma, na neodređeno vrijeme

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh., dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj , nepuna norma - 23 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme

uvjet (bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Nastavnik/ca strukovnih predmeta šumarstva (dipl. ing. šumarstva) – 1 izvršitelj , nepuna norma - 16 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (doktor medicine) – 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

Nastavnik/ca Geografije - 1 izvršitelj,  nepuna norma, određeno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka .

 

Datum objave: 17.10. 2016.

Natječaj traje do:  25.10. 2016.

 

 

Natječaj od 23.12.2015.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/85

URBROJ: 2189-36-01/1-15-1

Virovitica, 23.12.2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za slijedeća radna mjesta:

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta Zdravstvena njega – 7 izvršitelja, puna norma,  određeno vrijeme najduže do 31.8.2016.

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Nastavnik/ca strukovnih predmeta Fizikalne i radne terapije – 1 izvršitelj, nepuna norma, 7 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, neodređeno vrijeme

uvjet (bacc. physioth.) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

Nastavnik/ca strukovnih nastavnog predmeta Bakteriologija, virologija i parazitologija – 1 izvršitelj, nepuna norma - 5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, neodređeno vrijeme

uvjet – doktor/doktorica medicine

 

Nastavnik/ca strukovnih predmeta strojarstva - 1 izvršitelj,  nepuna norma 16 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, neodređeno vrijeme

uvjet – dipl.ing./mag. strojarstva

 

Nastavnik/ca Matematike - 1 izvršitelj,  nepuna norma 14 sati tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, neodređeno vrijeme.

uvjet – profesor/magistar matematike

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis

te  preslike sljedećih dokumenata

domovnicu
rodni list
diplomu
potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi
potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

O rezultatima natječaja svi će sudionici biti  obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

Datum objave: 23.12. 2015.

Natječaj traje do:  31.12.2015.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                        Ivan Kućan, prof.

 

 

Javni natječaj 3.12.2016.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

33 000 Virovitica,Zbora narodne garde 29

Tel. 033/725 777, faks: 033/725 274

 

KLASA: 372-01/15-01/31

URBROJ: 2189-36-02/1-15-1

Virovitica, 3.12 2015. godine

 

 

            Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), te članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br. 7/10., 2/12. i 7A/12.), Tehnička škola Virovitica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam termina športske dvorane i prostorija

Tehničke škole Virovitica

 

Predmet natječaja je najam školskog prostora – Školske sportske dvorane (velike dvorane i male dvorane) i klasičnih učionica
Dvorana se iznajmljuje za športske aktivnosti i druge programe u prostoru mogu izdvojiti ili provoditi, klasične učionice iznajmljuju se za nastavu stranih jezika i ostalu teoretsku nastavu.
Prostori pod 1. daju se u zakup od 5. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
Dvorana se iznajmljuje u sljedećim terminima, i to;

       Velika dvorana,

-     radnim danima od 18,30 do 23,30 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 8,00 do 22,00 sati.

             Mala dvorana 

-     radnim danima od 18,00 do 22,00 sata,

-     subotom od 13,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 8,00 do 22,00 sati.

      Termin je u trajanju od jednog do jednog i pol sata.

      Klasične učionice, specijalizirani kabineti iznajmljuju u vremenu kada u njima nema redovne nastave.

Cijena za najamninu jednog sata (60 minuta);

       Velika dvorana;

za trening klubove, utakmica – 80,00 kn/sat
za organizatora javnog okupljanja - 200,00 kn/sat
za organizatora koncerta ili komercijalne priredbe 7.000,00 kn s pravom promjene cijene

Mala dvorane

-   40 kn/sat

             Klasične učionice

za provođenje teoretske nastave 20 kn/sat

             Specijalizirani kabineti

za provođenje nastave 40 kn/sat

Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, punu adresu, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja

b) vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c) željeni termin i trajanje termina

Pri odabiru ponuda prvenstveno pravo će se dati organiziranim i registriranim športskim klubovima koje predloži ili Športska zajednica Grada Virovitice.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
O odabiru ponuda ponuditelj će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja natječaja.
Ponude se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola Virovitica, 33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29, s naznakom „Natječaj za dvoranu“.

 

 

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                        Ivan Kućan, prof.

 

                                    

Natječaj od 24.11.2015.

 

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/71

URBROJ: 2189-36-01/1-15-1

Virovitica, 24.11.2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), članka 101. i 102. Statuta Tehničke škole Virovitica  i članka 8. stavak 5. Pravilnika o radu Tehničke škole Virovitica, i pribavljene suglasnosti Ministarstva prosvjete i sporta KLASA:602-03/15-07/00718  URBROJ:533-25-15-0003 od 14. listopada 2015. godine, ravnatelj Tehničke škole Virovitica raspisuje  

 NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. Domar/kotlovničar – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

– srednja stručna sprema elektrotehničkog ili strojarskog smjera s položenim ispitom za rukovanje centralnim grijanjem te  položenim ispitom za:

rukovatelja motornim kosilicama,
rukovatelja motornim škarama,
rukovatelja motornim pilama

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplome, potvrde/uvjerenja o završenoj školi),
potvrda/uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovatelja centralnog grijanja (važeća),
potvrde/uvjerenja kojim se dokazuje osposobljenost za rukovanje motornim kosilicama, motornim škarama i motornim pilama,
domovnicu,
rodni list,
potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Navedena dokumentacija se dostavlja u presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Rok za podnošenje prijava:

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužno dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

S kandidatima koji ispunjavaju sve uvjete natječaja može se provesti testiranje o čemu odluku donosi  ravnatelj Tehničke škole Virovitica.

U odluci iz prethodnog stavka navest će se  svi uvjeti i rokovi provedbe testiranja  nakon završetka roka za dostavu natječajne dokumentacije te će ista biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Tehničke škole Virovitica.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu na testiranje biti će isključeni iz daljnjeg natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

                                                                                                 RAVNATELJ

                                                                                         Ivan Kućan, prof

 

Natječaj od 27.10.2015.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/54

URBROJ: 2189-36-01/1-15-1

Virovitica, 26. listopada 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14) i Pravilnika o radu Tehničke škole Virovitica, TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

Domar/kotlovničar – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI:

Poslove domara – kotlovničara (rukovoditelja centralnog grijanja) može obavljati osoba koja ima srednju stručnu spremu tehničkog, elektrotehničkog ili strojarskog smjera s položenim ispitom za rukovanje centralnim grijanjem.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplome, potvrde/uvjerenja o završenoj školi)
potvrda/uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka: ložač – rukovatelj kotla (važeća)
domovnicu,
rodni list,
potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

Datum objave: 27. listopada 2015.

Natječaj traje do:  4. studenog 2015.

  

 

 

 

                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                Ivan Kućan, prof.

Natječaj od 13.10.2015.

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/43

URBROJ: 2189-36-01/1-15-1

Virovitica, 12. listopada 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, nepuna norma 6 sati tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

Datum objave: 13. listopada 2015.

Natječaj traje do:  21.listopada 2015.

  

 

 

 

                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                Ivan Kućan, prof.

Natječaj od 22. rujna 2015.

 

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/24

URBROJ: 2189-36-01/1-15-3

Virovitica, 22. rujna 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, nepuna norma 6 sati tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

O rezultati natječaja svi sudionici bit će obavješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

Datum objave: 22. runa 2015.

Natječaj traje do:  30. rujna 2015.     

                                                                               Ravnatelj:

                                                                              Ivan Kućan, prof.                    

 

Natječaj od 9. rujna 2015.

 

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/24

URBROJ: 2189-36-01/1-15-1

Virovitica, 9. rujna 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

 

 

Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture - 1 izvršitelj, nepuna norma 16 sati tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka .

 

Datum objave: 14. runa 2015.

Natječaj traje do:  22. rujna 2015.

 

                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                  Ivan Kućan, prof.

 

 

Natječaj od 23.6.2015.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/23

URBROJ: 2189-36-02/1-15-1

Virovitica, 19.6.2015. godine

 

    

   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 92/10, 105/10, 90/11 i 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

prof. hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29,

33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka .

 

Datum objave: 23. lipnja 2015.

Natječaj traje do:  1. srpnja 2015.

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                  Ivan Kućan, prof.

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/15-01/01

URBROJ: 2189-36-01/1-15-1

Virovitica, 25. veljače 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 i 94/13, 152/14), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 6 izvršitelja , puna norma, na neodređeno vrijeme

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme do 31.8.2015.

uvjet ( bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh., doktor medicine, dipl. medicinska sestra) – 1 izvršitelj , nepuna norma - 12 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme

uvjet (bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – položen stručni ispit prema - Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11., 14/13.) i dopusnica za samostalan rad

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (doktor medicine) – 1 izvršitelj, nepuna norma - 14 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena (od toga - 5 sati tjedno na neodređeno vrijeme i 9 sati tjedno određeno do 31.8.2015.)

 

 1. Nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj,  puna norma, neodređeno vrijeme

 

 1. Nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj, nepuna norma 3 sata tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do 31.8.2015.

 

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika - 1 izvršitelj,  puna norma, neodređeno vrijeme

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis, te  preslike slijedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze  kako bi ostvarili prednost.

 

 

Rezultati natječaja svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka .

 

Datum objave: 26. veljače 2015.

Natječaj traje do:  6. ožujka 2015.

 

JAVNI NATJEČAJ za najam termina športske dvorane i prostorija Tehničke škole Virovitica

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

33 000 Virovitica

Zbora narodne garde 29

Tel. 033/725 777, faks: 033/725 274

 

KLASA: 372-01/14-01/53

URBROJ: 2189-36-02/1-14-1

Virovitica, 4. prosinca  2014. godine

 

 

            Na temelju članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br. 7/10., 2/12. i 7A/12.), Tehnička škola Virovitica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam termina športske dvorane i prostorija

Tehničke škole Virovitica

 

 1. Predmet natječaja je najam školskog prostora – Školske sportske dvorane (velike dvorane i male dvorane) i klasičnih učionica
 2. Dvorana se iznajmljuje za športske aktivnosti i druge programe u prostoru mogu izdvojiti ili provoditi, klasične učionice iznajmljuju se za nastavu stranih jezika i ostalu teoretsku nastavu.
 3. Prostori pod 1. daju se u zakup od 5. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
 4. Dvorana se iznajmljuje u sljedećim terminima, i to;

       Velika dvorana,

-     radnim danima od 18,15 do 23,30 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 10,00 do 22,00 sati.

             Mala dvorana 

-     radnim danima od 18,00 do 22,00 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 10,00 do 22,00 sati.

      Termin je u trajanju od jednog do jednog i pol sata.

      Klasične učionice iznajmljuju u vremenu kada u njima nema redovne nastave.

 1. Cijena za najamninu jednog sata (60 minuta);

       Velika dvorana;

 • za trening klubove, utakmica – 81,00 kn/sat
 •  trening rekreacije – 100,00 kn/sat
 • za organizatora javnog okupljanja - 120,00 kn/sat
 • za organizatora koncerta ili komercijalne priredbe 6.000,00 kn s pravom promjene cijene

Male dvorane

-   40 kn/sat

             Klasične učionice

 • za provođenje teoretske nastave 20 kn/sat
 1. Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
 2. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, punu adresu, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja

b) vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c) željeni termin i trajanje termina

 1. Pri odabiru ponuda prvenstveno pravo će se dati organiziranim i registriranim športskim klubovima koje predloži ili Športska zajednica Grada Virovitice.
 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 3. O odabiru ponuda ponuditelj će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja natječaja.
 4. Ponude se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola Virovitica, 33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29, s naznakom „Natječaj za dvoranu“.

 

                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                            Ivan Kućan, prof.

Objavljeno 4. prosinca 2014.

Natječaj traje od 5. prosinca 2014.

 

                                   

Natječaj od 11. studenog 2014.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

KLASA: 100-01/14-01/36

URBROJ: 2189-36-02/1-14-01

Virovitica, 10.11.2014. godine

 

   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 92/10, 105/10, 90/11 i 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 1. prof. latinskog jezika – 1 izvršitelj, 2 sata - nepuno radno vrijeme, neodređeno

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju, a nepotpuna i nepravovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                            Ravnatelj:

 

                                                                                            Ivan Kućan, prof.

 

OBJAVA 11.11.2014.  NATJEČAJ – ROK OD 12.11.2014. – 19.11.2014.

                                                                 

Natječaj- najam školskog prostora

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29

Tel. 033/725 777, faks: 033/725 274

 

KLASA:100-01/14-01/01

URBROJ: 2189-36-02/1-14-1

Virovitica, 7. siječnja  2014. godine

 

 

            Na temelju članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br. 7/10., 2/12. i 7A/12.), Tehnička škola Virovitica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam termina športske dvorane i prostorija

Tehničke škole Virovitica

 

 1. Predmet natječaja je najam školskog prostora – Školske sportske dvorane (velike dvorane i male dvorane) i klasičnih učionica
 2. Dvorana se iznajmljuje za športske aktivnosti i druge programe u prostoru mogu izdvojiti ili provoditi, klasične učionice iznajmljuju se za nastavu stranih jezika i ostalu teoretsku nastavu.
 3. Prostori pod 1. daju se u zakup od 1. veljače 2014. do 31. prosinca 2014. godine
 4. Dvorana se iznajmljuje u sljedećim terminima, i to;

       Velika dvorana,

-     radnim danima od 18,15 do 23,30 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 10,00 do 22,00 sati.

             Mala dvorana 

-     radnim danima od 18,00 do 22,00 sata,

-     subotom od 14,00 do 22,00 sata

-     nedjeljom od 10,00 do 22,00 sati.

      Termin je u trajanju od jednog do jednog i pol sata.

      Klasične učionice iznajmljuju u vremenu kada u njima nema redovne nastave.

 1. Cijena za najamninu jednog sata (60 minuta);

       Velika dvorana;

-          za trening klubove, trening rekreacije, utakmica – 80,00 kn/sat

-          za organizatora javnog okupljanja - 120,00 kn/sat

-          za organizatora koncerta ili komercijalne priredbe 3.000,00 kn s pravom promjene cijene

Male dvorane

-          za športski klub organiziranu rekreaciju  – 38 kn/sat

             Klasične učionice

-          za provođenje teoretske nastave 20 kn/sat

 1. Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
 2. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, punu adresu, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja

b) vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru

c) željeni termin i trajanje termina

 1. Pri odabiru ponuda prvenstveno pravo će se dati organiziranim i registriranim športskim klubovima koje predloži ili Športska zajednica Grada Virovitice.
 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 3. O odabiru ponuda ponuditelj će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja natječaja.
 4. Ponude se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola Virovitica, 33 000 Virovitica, Zbora narodne garde 29, s naznakom „Natječaj za dvoranu“.

 

 

 

                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                                   Ivan Kućan, prof.

Natječaj od 29. listopada 2013.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/13-01/13

URBROJ: 2189-36-02/1-13-02

Virovitica, 29.10.2013. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 92/10, 105/10, 90/11 i 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

1.    prof. psihologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 6 sati - određeno/najduže do 31. kolovoza 2014.

2.    prof. TZK – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 6 sati - određeno /zamjena za bolovanje

3.    prof. latinskog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 6 sati - neodređeno

4.    prof. strojarstva - 1 izvršitelj (pripravnik), nepuno radno vrijeme, 11 sati neodređeno

5.    prof. strojarstva - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 7 sati određeno /najduže do 31. kolovoza 2014. godine

6.    prof. biologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 3 sata - određeno /najduže do 31. kolovoza 2014.

7.    prof. zdravstvene njege – 5 izvršitelja, puno radno vrijeme – određeno

8.    prof. zdravstvene njege – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 16 sati – određeno /najduže do 31. kolovoza 2014.

9.    doktor medicine – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 12 sati - određeno /najduže do 31. kolovoza 2014.

10. administrativni referent (upravni referent, ekonomist) – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – neodređeno

11. mag. pedagogije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 4 sata - neodređeno.

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                                            Ravnatelj:

 

                                                                    Ivan Kućan, prof.

Natječaj od 19. ožujka 2013.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/13-01/07

URBROJ: 2189-36-02/1-13-01

Virovitica, 19.3.2013. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 92/10, 105/10, 90/11 i 5/12, 16/12, 86/12),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

 

 

1. prof. latinskog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – određeno

 

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                                                                         Ravnatelj:

 

                                                     Ivan Kućan, prof.

 

Natječaj od 8. veljače 2013.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/13-01/03

URBROJ: 2189-36-02/1-13-01

Virovitica, 7.2.2013. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 92/10, 105/10, 90/11 i 5/12, 16/12, 86/12),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

 

 

 1. prof. strojarske grupe predmeta – 1 izvršitelj,  nepuno radno vrijeme 11 sati/ određeno vrijeme najduže do 31.8.2013. godine

 

 

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                            Ravnatelj:

 

                                                                       Ivan Kućan, prof.

 

-      OBJAVA NATJEČAJA 8.2.2013. GODINE

-      NATJEČAJ TRAJE DO 16.2.2013.GODINE

 

 

 

 

 

Natječaj od 22. listopada 2012.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/12-01/34

URBROJ: 2189-36-02/1-12-02

Virovitica, 22. 10. 2012. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 92/10, 105/10, 90/11 i 5/12, 16/12, 86/12),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 1. prof. engleskog jezika – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.
 2. prof. latinskog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 8 sati - neodređeno
 3. prof. matematike - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 3 sati - određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.
 4. prof. biologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 6 sati - određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.
 5. prof. psihologije - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 13 sati - određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.
 6. prof. zdravstvene njege – 2 izvršitelja, puno radno vrijeme – određeno/zamjena
 7. prof. zdravstvene njege – 2 izvršitelja, puno radno vrijeme – određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.
 8. prof. zdravstvene njege – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.
 9. doktor medicine – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme 9 sati - određeno /najduže do 31. kolovoza 2013.

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                            Ravnatelj:

 

                                                                     Ivan Kućan, prof.

Natječaj 21. ožujka 2012.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

 

KLASA: 100-01/12-01/21

URBROJ: 2189-36-02/1-12-02

Virovitica, 20.3.2012. godine

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.., 90/11. , 5/12. i 16/12.),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

1.    prof. njemačkog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 6 sati, neodređeno

2.    prof. engleskog jezika – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – neodređeno

3.    doktor medicine – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno (zamjena za rodiljni dopust)

 

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                       Ravnatelj:

 

                                                                          Ivan Kućan, prof.

 

Natječaj 17. veljače 2012.

TEHNIČKA ŠKOLA

     VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

 

KLASA: 100-01/12-01/10

URBROJ: 2189-36-02/1-12-02

 

Virovitica, 17.2.2012. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

1.     prof. fizike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno

2.     prof. informatike – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 10 sati, određeno

 

 

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

 

                                                                                     Ivan Kućan, prof.

 

 

Natječaj 5. siječnja 2012.

TEHNIČKA ŠKOLA  

    VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/11-01/47

URBROJ: 2189-36-02/1-11-02

 

Virovitica, 5.1. 2012. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

1.    prof. fizike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno,

2.    prof. vjeronauka – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 3 sata, određeno

3.    prof. zdravstvene psihologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 4 sata, određeno

 

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

 

                                                                                     Ivan Kućan, prof.

 

Dokumenti

24.10.2011.

TEHNIČKA ŠKOLA  

    VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

    33 000 Virovitica

 

KLASA: 100-01/11-01/47

URBROJ: 2189-36-02/1-11-01

 

Virovitica, 21.10. 2011. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11),  Tehnička škola Virovitica, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

1.      prof. engleskog jezika – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (neodređeno)

2.      prof. njemačkog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, – 5 sati (neodređeno)

3.      prof. latinskog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 6 sati (neodređeno), 6 – sati (određeno) najduže do 31.08.2012.

4.      prof. pedagogije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 4 sata (određeno)

5.      prof. fizike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (neodređeno)

6.      prof. biologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 5 sati (određeno) najduže do 31.08.2012.

7.      prof. zdravstvene njege – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (određeno) najduže do 31.08.2012., uvjeti – VŠS medicinska sestra / stručna prvostupnica sestrinstva s položenim stručnim ispitom, radno iskustvo od 3 do 5 godina rada u struci

8.      prof. zdravstvene njege – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (određeno), zamjena za vrijeme trajanja porodiljnog, uvjeti – VŠS medicinska sestra / stručna prvostupnica sestrinstva s položenim stručnim ispitom, radno iskustvo od 3 do 5 godina rada u struci

9.      doktor medicine – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, zamjena za vrijeme trajanja porodiljnog

10.   prof. vjeronauka – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 3 sata, određeno najduže do 31.08.2012.

11.   prof. matematike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno zamjena za bolovanje

12.   prof. povijesti umjetnosti - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 sata, određeno najduže do 31.08.2012.

13.   prof. crtanja - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 3 sata, određeno najduže do 31.08.2012.

 

          Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za popunu radnih mjesta treba priložiti uvjerenje o nekažnjavanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Zbora narodne garde 29, s naznakom «za natječaj».

          O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni u roku od 15 dana.

 

 

                                                                                                                      Ravnatelj:

 

                                                                                                                Ivan Kućan, prof.

preskoči na navigaciju