preskoči na sadržaj

Tehnička škola Virovitica

Login
Rad sa strankama

RAD SA STRANKAMA

Zbog epidemiološke situacije stranke se mogu obratiti na telefon 033/725-777, mobitel  099 2326 102, odnosno e-mail: ured@ss-tehnicka-vt.skole.hr  . Ako je dolazak u školu nužan, potrebno ga je najaviti te se pri dolasku pridržavati epidemioloških mjera (dezinfekcija ruku, nošenje maske) te se na glavnom ulazu škole javiti dežurnoj osobi. 

    
        

 
Raspored zvonjenja


Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 4. 2011.

Ukupno: 369911
Ovaj mjesec: 3199
Ovaj tjedan: 467
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za popunu radnih mjesta
Autor: Tanja Kolar, 17. 9. 2020.

Tekst natječaja za popunu radnih mjesta

pogledajte u Opširnije....


 

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33 000 Virovitica

KLASA: 100-01/20-01/2

URBROJ: 2189-36-01/1-20-1

Virovitica, 17. 9. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA, Virovitica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

 

 

 1. Nastavnik/ca matematike (profesor/profesorica matematike, magistar/magistra edukacije matematike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca sociologije (profesor/profesorica sociologije, magistar/magistra edukacije sociologije, dipl. sociolog) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodređeno vrijeme - 1 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca građanskog odgoja (profesor/profesorica sociologije, magistar/magistra edukacije sociologije, dipl. sociolog) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja strojarstva (diplomirani/diplomirana inženjer/inženjerka strojarstva, magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva ) - 1 izvršitelj, puna norma/neodređeno vrijeme

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta zdravstva (prvostupnik bacc.med.teh. ili dipl. medicinska sestra) – 2 izvršitelja, puna norma/određeno vrijeme radi zamjene za bolovanje

 

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta područja elektrotehnike (diplomirani/diplomirana inženjer/inženjerka elektrotehnike, magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/određeno vrijeme - 15 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

 

 

OPĆI UVJETI:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogućeg testiranja)
 • životopis, te  preslike sljedećih dokumenata:
 • domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi, potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Dokumentacija se dostavlja u presliku .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 89/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“,  na adresu: Tehnička škola Virovitica, Zbora narodne garde 29, 33 000 Virovitica, poštom ili osobno.

O rezultatima natječaja svi sudionici bit će obaviješteni u roku od 15 dana od okončanja natječajnog postupka.

 

DATUM OBJAVE  17. 9. 2020.

TRAJE DO 25. 9. 2020.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju